Menu

Polish

ΚROS training material in road safety topics


 

ROZPROSZENIE UWAGI (ZADANIE 1) ROZPROSZENIE UWAGI (ZADANIE 1)

ROZPROSZENIE UWAGI (ZADANIE 1)

0 985 Material rating: 5.0

CELE

  • Zapoznanie uczniów z najczęstszymi przyczynami rozproszenia uwagi podczas prowadzenia samochodu lub poruszania się w ruchu drogowym jako pieszy,
  • Zapoznanie uczniów ze statystykami dotyczącymi rozproszenia uwagi jako jednej z przyczyn wypadków drogowych,
  • Przedstawienie korzystania z telefonu i słuchania muzyki jako głównych „rozpraszaczy” uwagi podczas poruszania się w ruchu drogowym.
ROZPROSZENIE UWAGI (ZADANIE 2) ROZPROSZENIE UWAGI (ZADANIE 2)

ROZPROSZENIE UWAGI (ZADANIE 2)

0 459 Material rating: 5.0
CELE Uświadomienie zawodności ludzkichzmysłów i ich wpływu nabezpieczeństwo drogowe, Przypomnienie jak działają zmysły i jakwpływają na zachowanie w ruchudrogowym, Rozwijanie krytycznego myślenia,twórczej kreatywności (umiejętnościkorzystania z narzędzi doprojektowania), Wzmocnienie umiejętności planowaniaz uwzględnieniem wielu czynników, Rozwijanie pracy w grupie, współpracyz...

ROZPROSZENIE UWAGI (ZADANIE 3)

0 542 Material rating: 5.0
CELE Zapoznanie uczniów z najczęstszymi przyczynami rozproszenia uwagi podczas prowadzenia samochodu lub poruszania się w ruchu drogowym jako pieszy, Zapoznanie uczniów ze statystykami...

 


 

Background Color:
 
Background Pattern:
Reset