Menu

Polish

ΚROS training material in road safety topics


 

ALKOHOL W RUCHU DROGOWYM (ZADANIE 1) ALKOHOL W RUCHU DROGOWYM (ZADANIE 1)

ALKOHOL W RUCHU DROGOWYM (ZADANIE 1)

0 448 Material rating: 5.0

CELE

  • Zwiększenie świadomości na temat konsekwencji spożywania alkoholu przez młodych uczestników ruchu drogowego.
  • Zapoznanie uczniów z informacjami na temat danych o wypadkach drogowych z udziałem młodych osób i ich przyczyn.
  • Zwiększenie świadomości młodych osób na temat odpowiedzialnych zachowań w ruchu drogowym.
  • Refleksja nad zachowaniem własnym i innych młodych osób w ruchu drogowym.
  • Podjęcie próby samooceny własnego zachowania na drodze.

 


 

Background Color:
 
Background Pattern:
Reset