Menu

Polish

ΚROS training material in road safety topics


 

PRĘDKOŚĆ (ZADANIE 1) PRĘDKOŚĆ (ZADANIE 1)

PRĘDKOŚĆ (ZADANIE 1)

0 850 Material rating: 5.0

CELE

  • Zrozumienie pojęć "reakcja", "drogahamowania", "droga zatrzymania".
  • Pomiar drogi zatrzymania przy różnychprędkościach.
PRĘDKOŚĆ (ZADANIE 3) PRĘDKOŚĆ (ZADANIE 3)

PRĘDKOŚĆ (ZADANIE 3)

0 845 Material rating: 5.0

CELE

  • Zrozumienie pojęć "zatrzymanie","reakcja" oraz "droga hamowania".
  • Pomiar drogi zatrzymania przy różnychprędkościach.

ROZPROSZENIE UWAGI (ZADANIE 1)

0 957 Material rating: 5.0
CELE Zapoznanie uczniów z najczęstszymi przyczynami rozproszenia uwagi podczas prowadzenia samochodu lub poruszania się w ruchu drogowym jako pieszy, Zapoznanie uczniów ze statystykami...

 


 

Background Color:
 
Background Pattern:
Reset