Menu

Polish

ΚROS training material in road safety topics


 

PRĘDKOŚĆ (ZADANIE 1) PRĘDKOŚĆ (ZADANIE 1)

PRĘDKOŚĆ (ZADANIE 1)

0 888 Material rating: 5.0

CELE

  • Zrozumienie pojęć "reakcja", "drogahamowania", "droga zatrzymania".
  • Pomiar drogi zatrzymania przy różnychprędkościach.
PRĘDKOŚĆ (ZADANIE 3) PRĘDKOŚĆ (ZADANIE 3)

PRĘDKOŚĆ (ZADANIE 3)

0 888 Material rating: 5.0

CELE

  • Zrozumienie pojęć "zatrzymanie","reakcja" oraz "droga hamowania".
  • Pomiar drogi zatrzymania przy różnychprędkościach.

ROZPROSZENIE UWAGI (ZADANIE 2)

0 459 Material rating: 5.0
CELE Uświadomienie zawodności ludzkichzmysłów i ich wpływu nabezpieczeństwo drogowe, Przypomnienie jak działają zmysły i jakwpływają na zachowanie w ruchudrogowym, Rozwijanie krytycznego...

 


 

Background Color:
 
Background Pattern:
Reset