Menu

Polish

ΚROS training material in road safety topics


 

NIECHRONIENI UŻYTKOWNICY DRÓG (ZADANIE 1) NIECHRONIENI UŻYTKOWNICY DRÓG (ZADANIE 1)

NIECHRONIENI UŻYTKOWNICY DRÓG (ZADANIE 1)

0 749 Material rating: 5.0

CELE

  • Upowszechnianie wiedzy na tematniechronionych użytkowników dróg,
  • Promowanie bezpieczniejszych postawi zachowań na drogach orazzwiększenie kultury bezpieczeństwa w ruchu.

 


 

Background Color:
 
Background Pattern:
Reset